Sportslig utvikling

av admin

KLUBBEN SOM SJEF

ALLE TRENERE SKAL LOJALT FØLGE

KLUBBENS SPORTSLIGE UTVIKLINGSPLAN

Sportslig utviklingsplan skal bygge på fotballfaglig klokskap og kvalitet i all utførelse og gjøremål. Inkluderes, forankres og skal følges av alle trenere.

Visuelle virkemidler: bilder sier mer enn 1000 ord. Hjernen prosesserer et bilde 60.000 ganger raskere enn tekst. 90% av informasjonen som sendes til hjernen er visuell.

Fotball er verdens enkleste idrett.