NFF

Barn trener like mye som voksne?

Barn trener like mye som voksne?

TOTALBELASTNINGEN: Enhver trener og foreldre bør ha kontroll med hvor mye fysisk aktivitet spillerne har i uka. Illustrasjon/foto: Reidar Schjei

Art fotballtreneren.no etter tillatelse fra NFT

Skrevet av Reidar Schjei (oppgradert)
UEFA A-lisens
Diplom trener NIF/Olympiatoppen
Treningsmengde er et svært viktig tema som alle trenere og foreldre i barne- og ungdoms fotballen bør har god peiling på.

Svært mye av dagens frafall i fotballen, men også i andre idretter, kan skyldes at man som trener ikke har den helhetlige oversikt over ukas totalbelastning på sine spillere.
Hvor mange i spillgruppa deltar på SFO, FFO, er med i andre idretter, trener på samme dag som fotball? Hvor mange driver kun med fotball?

Hvor mange av oss trenere skaffer seg denne oversikten og tar hensyn til det i planleggingen? Hvor mange kontakter foreldre, skole, andre idretter, når man oppdager at dette blir for mye for enkelte spillere?

Ved ikke å ha kontroll på dette utsetter man kanskje enkelte spillere for en belastning som gjør at man går lei og i verste fall slutter med fotballen eller annen idrett.
For hvert hovedpunkt du leser, reflekter, vurder  kan dette gjelde dine barn, hva kan du ta tak i for at de ikke skal slutte med sin idrett barnet liker best?

Artikkel fortsetter med følgende hovedpunkter:
1. Barn trener opp til 25 timer i uka?
2. Barna må selv få sette grenser, reflekter og ta samtalen!
3. De fleste slutter i ungdoms fotballen, hvorfor tror du?
4. Hentet kunnskap i utlandet
5. Talentet som sluttet som 18.åring, hvorfor?
6. Oppsummering, hva sitter du igjen med?

NB! det er kun link Aftenposten som fungerer!

Lykke til

LINK: fotballtreneren.no