NFF

Arenaer for kompetanse- og nettverksbygging på utviklingsveien

Arenaer for kompetanse- og nettverksbygging på utviklingsveien

Sammensatt bilde av RS, NFT sine akademibesøk toppklubber, forbund, seminarer med presentasjon av klubber/forbund, jeg  har vært innom alle disse til sammen  (48 ganger)

 

Faglig utvikling
Trenerutvikling

 

Skribent
Reidar Schjei
UEFA A-lisens
Diplomtrener NIF/Olympiatoppen

Kompetanse, erfaring, og praktisk ferdighet

Er det aller viktigste for alle oss trenere på vår trenerutviklingsvei.

Dette hevder den amerikanske Dr. Paul G Schempp,
som etter mange års forskning på området har satt opp følgende postulater innen dette fagfeltet for ledere (endrer til trenere):

1.Alle vinner på å dele sine erfaringer med trenerkolleger

2.Det er ikke den formelle utdanningen som skiller de aller beste trenerne fra resten.
3.Det som kjennetegner og skiller ut de gode trenere som lykkes, er at de har en meget høy kompetanse og utviser faglig dyktighet, god formidler.

4.De beste trenerne tar seg god tid til å forstå menneskene bak prestasjonene og kjenner ansvar for å søke løsninger om det oppstår ulike problemer for utøveren/spillerne

5.Erfaring som topputøver, en fordel, ja, men absolutt ingen forutsetning

6.Derimot er det helt nødvendig å ha erfaring som coach/leder for å lykkes på utviklingsveien

7.Det handler om å aldri slå seg til ro, men hele tiden utfordre seg selv og sine kunnskaper for å skape utvikling

8.I profesjonell fotball er det slik at om du taper mer enn du vinner, så blir trenerkarrieren din kort, uansett hva slags trenerbakgrunn/erfaring du har.

Legger til et av Nils Arne Eggen sine postulater:
«Du kan itj lær bort nå du itj kainn», basta!

Sosial kompetanse, viktige møteplasser

Dette kan best fremheves gjennom følgende definisjon:

«Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap» (Ogden)

Det å komme sammen hvor store deler av trener familien møtes, fra topp til bredde, hvert eneste år er viktig for norsk fotball sin fremtid. Norsk Fotballtrenerforening (NFT) sitt Cupfinaleseminar er Europas største og beste hvor nasjonal- og internasjonal fotball kobles sammen med noen av Europas beste trenere. I tillegg til dette tror vi at den sosiale delen ved denne møteplassen, med den uformelle praten mellom gamle og nye fotballvenner er svært viktig.

Unike samlinger på utviklingsveien?

Skribenten  har deltatt på NFF sine forbundstrenersamlinger fra 1984 med overgang til NFT sine seminarer 1988 senere cupfinaleseminar frem til nå 2024. Til sammen nesten 40 samlinger med gode trenerkolleger  gjennom 36 år.
Andre samlinger med trenerkolleger ble Trenerforeningens studie-/trenerturer til ulike europeiske toppklubber sine fotballakademier som startet på slutten av 90 tallet.

Her fikk man dypdykk i ulike fotballfilosofier, samt skaffe seg et lite nettverk til klubber og trenere. Enkelte av toppklubbene fikk man besøke flere ganger (tall på bilde) som skapte vennskap og ikke minst utveksling av kunnskap. Eks Manchester United, av alle henvendelser fra hele verden ble kun 2% innvilget, i var  NFT.

I tillegg fikk NFT besøke det Engelske fotballforbundet (FA) nasjonalanlegget St.Georges Park Engelske fotballforbund 2 ganger. Forfatter fikk representere NFT ved AEFCA (den Europeiske trenerunion) sine årlige seminar med trenere fra UEFA nasjoner. I tillegg delta på UEFA Studie Group Scheme samlinger innen trenerutdanning, grasrotfotball

Pareto-prinsippet
Pareto-prinsippet eller 80/20-regelen er det vanlige fenomen at 80 % av konsekvensene innenfor et område skyldes 20 % av årsakene. Regelen har fått sitt navn etter italieneren Vilfredo Pareto. 80/20-regelen har jeg justert til mitt eget bruk i denne sammenheng.

80% bekreftelse, på rett vei

Når vi kommer til de aller største klubb-akademiene, som for eksempel Manchester City sitt nye fantastiske anlegg (for 4. gang), blir man «blendet». Da er det så viktig at man klargjør de ulike forutsetninger som er mellom den klubben/miljøet man kommer fra, og denne litt «uvirkelige verden du møter».
Da må en glemme alt det glamorøse som blender oss.

Kun sette søkelys på det du ser, hører, opplever gjennom presentasjonen, og spesielt gjennomføring av de praktiske øktene.
80 % av det vi ser og hører, bekrefter at vi er på riktig vei med det vi gjør i norsk toppfotball, bredde-fotballen og den klubben vi kommer fra ut fra våre forutsetninger. Dette underbygges gjennom de tiltak NFF har lyktes med de siste årene. Dette kan være, trenerutdanningen, sportsplaner/landslagsskolen og kvalitetsklubbprosjektet.

Stjeler 20%

Hva tar vi med oss hjem på utviklingsveien?
20% av det vi ser og hører kan vi selvsagt «stjele» uhemmet for å fylle på egen «verktøykasse», eller tilføre våre klubber. Det fine er at det vi «stjeler» fra disse «millardklubbene» er helt gratis å ta med hjem til Norge.  Det handler først og fremst om praktiske løsninger i læringsarenaen på treningsfeltet.

NB! når en kommer innom «muren» til disse klubbene så møter man skiltet «Fotoforbud» som begrenser noe vi kan ta med hjem. Eksempel på godt «vennskap» i de klubber vi har besøkt mest, har jeg fått tatt opp video, tatt bilder av presentasjoner i Manchester City og FC Barcelona, med flere mot at det ikke legges ut offentlig.
Guardiola har bekreftet flere ganger at han «har stjålet» fra sine forbilder, rivaler på sin utviklingsvei, eks sin gode venn Bielsa.

Aldri hatt mer kompetanse enn nå

Hadde en hatt all den denne kompetansen skribenten har nå (75 år) i min aktive klubb- trenerperiode fra 1972 og frem til 1999, hadde jeg helt klart vært en bedre utøvende trener på den tiden. Det eneste man kunne «hente inn» var egen erfaring som spiller, eller samtaler med trenere, Nils Arne Eggen, Tor Røste Fossen, Andreas Morisbak.

Fra inngangen til 2000 har påfyll av kompetanse vært helt avgjørende for rollen som trener/ sportslig leder/akademileder/ NFF kursansvarlig /veileder Kvalitetsklubb

Fremtidens fotballtrener

Avrunder den artikkelen med et sammendrag av det som fortsatt betyr mye på utviklingsveien som dere kan dele videre.

En etisk og moralsk veiviser

Som trener bør du kunne være en etisk og moralsk veiviser som skal utvikle gode holdninger som skal til for hevde seg både i nasjonal og i internasjonal fotball.

En verdibasert og relasjonsorientert trener utvikler sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring
Den verdibaserte og relasjonsorienterte treneren ser på mennesket i et helhetsperspektiv.

Legger til rette for gode vekstvilkår og forstår at tilhørighet i fellesskapet bidrar både i utviklingen av enkeltspilleren og til menneskelig utvikling som gir personlig vekst.

Legger til rette for læring gjennom:

Pedagogisk tilnærming
Pedagogisk metode
Overvinne motstand

Vær bevisst på hva som gir god læring, hva som stimulerer og hva som eventuelt bryter ned.

En god fotballtrener er:

Fotballfaglig sterk, har gode lederegenskaper og får som følge av det maks ut av spillerne og de andre i trenerteamet

Det kan synes som om treneren er en viktig veiviser i arbeidet både som:
Leder, omsorgsperson, rollemodell, miljøskaper, og veileder til økt forståelse.

På denne måten skaper treneren grobunn for barn og ungdom og voksne sin læring av fotballferdigheter og personlig vekst og utvikling.
Hvor står du i dette bildet?

 Motivasjonen er der fortsatt.

I forbindelse med etablering av en ny nettside, blir det flere timer hver eneste dag for innhenting og oppdatering på nasjonal og internasjonal fotball. Prøver etter beste evne og formidle dette til den kommende trener-generasjon og de som er fotballinteressert samt påfyll av erfaringsbasert læring.

Men den største motivasjonen er selvsagt å ha kontakten med et tusentalls venner, trenerkolleger Norge rundt.
Samt følge med de en har  nær kontakt med gjennom trenerutdanningen.

Lykke til på utviklingsveien.

NFT: Relatert artikkel for 7 år siden