NFF

Idrettens barnerettigheter og verdier

Idrettens barnerettigheter og verdier

 

 

Illustrasjon: FN, UNICEF  foto: Reidar Schjei

Grasrota

Reidar Schjei
Diplomtrener/Olympiatoppen
UEFA A-lisens 

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.
Rettighetene ble revidert på idrettstinget i 2019.

Dette er 8 viktige «postulater»

Det er likeså viktig at barns foresatte, besteforeldre, oldeforeldre, som ønsker barna alt vel, kjenner til og setter seg inn i barns rettigheter.
Disse bør rammes inn og henges på en synlig plass for barna, men også for oss voksne.

Rettigheten er vedtatt av FN, alle Nasjonale Idrettsforbund og skal følges av særforbund og klubber samt alle trenere.

 1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.
 2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.
 3. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.
 4. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.
 5. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.
 6. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke.
  Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.
 7. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.
 8. Alle skal få være med på leken
  Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Idretten skal! – En tydelig veiviser for norsk idrett

Etter gode hørings- og innvolveringsprosesser i idrettsorganisasjonen er strategidokumentet «Idretten Skal» og «Idretten vil» ble vedtatt av Idrettsstyret i 2019.

Alle som driver barneidrett, skal følge målene i «Idretten skal» for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i «Idretten skal» skal gjenspeile aktivitetene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:
Kilde: NIF

Opp til 6-års alder
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

7–9 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor
en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

 Norges fotballforbund

Ønsker at alle klubber gjør Barneidrettsbestemmelsene tilgjengelig slik at alle grupper kjenner hvilke rettigheter barna har. NFF og de lokale kretsene tilbyr kurs og fagsamlinger for ledere, trenere og dommere. Vi skal påvirke og utvikle, vi skal bygge fotballen på de grunnverdiene vi er enige om. Sammen skaper vi trygghet, gir utfordringer og opplever mestring.

Det anbefales videre at dette tas med på oppstartmøtene nå på våren eller på arrangerte barnefotballkvelder. “Idrettens barnerettigheter” bør også gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider og settes inn klubbhåndboka.

Visuelle videoer rundt “Idrettens barnerettigheter”

Vi avrunder med tre korte barneidrettsfilmer som lærer deg det viktigste på 1-2-3. Filmene blir et viktige verktøy i alle idrettslag (fotballklubber) for å øke forståelsen for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser.
Filmene som Norges idrettsforbund har laget gir på en lettfattelig måte svar på de oftest stilte spørsmålene knyttet til barneidretten. 
Idrettsforbundet oppfordrer nå alle idrettslag/fotballklubber til å gjøre disse filmene tilgjengelig for sine medlemmer gjennom å legge de ut på idrettslagets hjemmesider og dele filmene i sosiale medier.

Barneidrett | Hvem sine drømmer skal du egentlig realisere? YouTube: NIF 2017 B

Barneidrett | Myte: Du må spesialisere tidlig for å bli best,
YouTube NIF2027:

Barneidrett | Myte: Barn har ikke lov til å vinne,
YouTube NIF 2017

FNS  Barnekonvensjon   

Håper denne artikkelen nådde alle som er interessert i å støtte opp alle barn og til alle trenere som har et klart ansvar i å ivareta dem i henhold til FN og NIF sine bestemmelser.