NFF

Den Norske Idrettsmodellen – Dualmodellen?

Den Norske Idrettsmodellen – Dualmodellen?

Illustrasjons bilde: RS  – her er alle involvert i en idrettslig samfunnsdebatt

Samfunnsdebatt
Nyheter

Reidar Schjei
Diplomtrener/NIF Olympiatoppen

Idrettsmodellen tar utgangspunkt i at idrett er for alle.
Jo mere anlegg desto mer aktivitet, idrett er sunt, og toppidrett skaper breddeidrett. Modellen vektlegger også bestemte samarbeids- og finansieringsformer som både stimulerer og begrenser aktørenes handlingsrom.
Kilde: snl-no toppidrett

Modellen skal styres av idretten

Den norske idrettsmodellen bygger på at alle organisasjonsleddene, klubber, kretser og forbund, skal være foreninger.
Klubbene skal bestå av kun personlige medlemmer. Foreninger er selveiende rettssubjekter; de har ikke eiere. Det viser seg ved inn- og utmelding i en klubb og ved oppløsningen av klubber. Ingen som melder seg inn i en klubb behøver å betale en andel av klubbens verdi, og får heller ikke med seg noe av klubbens verdier ved utmelding. Heller ikke ved oppløsning av en klubb får medlemmene noe av verdien. De verdiene som er i klubben ved oppløsning fordeles mellom andre klubber som kan nyttiggjøre seg verdiene

Idretten er avhengig av økonomien

Norske klubber, spesielt innen lagidrett, har et kontinuerlig behov for å få tilført kapital, kort og godt fordi inntektene av den sportslige aktiviteten ikke er tilstrekkelig for å kunne konkurrere på et internasjonalt nivå. Der er Norsk Toppfotball for øyeblikket.

Statlige tilskudd øker, men er det nok?

Norsk idrett generelt, inkludert toppidretten, får stadig økte statlige midler.
I Norge forvaltes dette gjennom den såkalte tippemiddel ordningen. Det gis overskudd fra  hvor 64 prosent går til idrettsformål i tillegg bidro Kulturdepartementet med 3,4 milliarder til idrettsformål i 2023.
Men daglig ser en i media at idretten sliter med økonomien over hele Norge.
Kilde: snl.no/toppidrett

Dual-modellen et økonomisk alternativ for fotballen?

Norske fotballklubber skal styres og eies av medlemmene. Men et regelverk som ikke overvåkes, har banet vei for næringslivets innflytelse. Men debatten er åpen for at man skal gå over til dual-modellen for å bedre økonomien.

Modellen som praktiseres i Norge innebærer i prinsippet at et styre tar ansvar for kostnadene og et annet styre tar ansvar for inntektene. Modellen baserer seg på god person kjemi mellom de som sitter i disse styrene.

Den norske dual-modellen,  i samarbeid mellom klubb og næringslivet,  er i dag regulert i NIFs lov kapittel 13. Her settes det klare grenser for hvilke rettigheter klubben kan overdra til det samarbeidende selskapet og begrensninger i hva selskapet kan påvirke og avgjøre i klubben.

En klubb skal alltid:

-Ha kontroll over sin frie stilling
-Være selveiende og frittstående rettssubjekt
-Ha bestemmende myndighet knyttet til medlemskap og den sportslige aktiviteten.

Les mer om: Dual-modellen, og  lytt til den i Norge som kan mest om dette, idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner som mener det skjer
«et stille statskupp» i norsk fotball ?

Link: trenerforeningen.no

Rosenborg var først ute

Rosenborg BK var den første norske klubben som etablerte samarbeid med et AS i 1987, etterfulgt av Viking FK, Kongsvinger IL i årene deretter. NIF fulgte opp med å lovregulere forholdet, bestemmelser som ble gjort gjeldende for all norsk idrett. Men så vendte de tilbake til «medlemsstyrt klubb» uten investorer, men selvsagt med gode sponsorer. Storhetstiden med RBK i Europa i 12 år i strekk ga klubben en meget god økonomi,
Men nå har de sakket  akterut, hvor Bodø-Glimt og Molde har “sanket inn” hundrevis av millioner.

Halvparten av dagens klubber i Eliteserien styres etter dual-modellen.
Det innebærer at aksjeselskap tar over deler av driften. Men styret i aksjeselskapet skal ikke ta sportslige beslutninger.

Rosenborg åpner for debatt

Styreleder i RBK, Cecilie Gotaas Johnsen har varslet for åpne diskusjoner om rike onkler,
– det er et spørsmål vi må stille oss, sier hun til adressa.
Styreleder Gotaas Johnsen er foreløpig forsiktig med å si for mye om hva som kan bli utfallet av slike diskusjoner
Antar at dette blir en het debatt på kommende årsmøte.
Link: adressa.no/sport/fotball

Varsel bjellene ringer i Norsk Idrett

Realiteten i dagens toppidrett er at en rekke klubber bryter gjeldende regler ved at det samarbeidende selskapet får ikke bare innvirkning på den sportslige driften, men også avgjørende innflytelse på vedtak som fattes, f.eks. med hensyn til ansettelse og avskjedigelse av trenere, spillere og sportslig administrativt personer.

Pr. i dag foreligger det ingen empiriske data på regelbruddene. Tiden er overmoden for at NIF som ansvarlig for at idrettens regelverk overholdes, jfr. NIFs lov § 4-4, iverksetter en grundig undersøkelse av regelbruddenes omfang og karakter. På den måte kan norsk idrett fortsette som selvstendige og uavhengige rettssubjekter også i overskuelig fremtid.

Fotballforbundet melder omkamp om Dual-modellen ?

NFF-president Lise Klaveness skriver i en epost til bladet Josimar.no dual-modellens innføring var basert på et kompromiss
– ønske om medlemsstyring og toppklubbenes behov for tilførsel av kapital.
– dual-modellen er en ordning som medlemmene våre og de fleste toppklubbene selv mener har tjent norsk fotball bra i mange år, men det er ærlig talt nok i mangel av bedre alternativer, skriver hun.

Klaveness hilser en debatt om hvordan fotballen skal organiseres velkommen.
– Det er sunt med en debatt om hvilken modell som vil tjene norsk fotball best og fotballen har utviklet seg mye siden dual-modellen ble innført.
Her kan en lese hele artikkelen på Josimar
Link: josimar.no/

NB! Skal bli spennende å følge denne debatten videre, dette er en samfunnssak, ikke bare for fotballen, men for all idrett.