NFF

Norsk Fotballtrenerforening – slik jobber vi nå

Norsk Fotballtrenerforening – slik jobber vi nå

DAGLIG LEDER: Som daglig leder holder Geir Åge Olsen tak i det meste av den administrative oppfølgingen. Foto: Ivar Thoresen

«Vi støtter fotballtreneren» er Norsk Fotballtrenerforenings visjon. Det er også utgangspunktet for hvordan vi organiserer driften etter generalsekretær Teddy Moens bortgang i mai.
Dette  fremheves i en artikkel på fotballtreneren.no
skrevet av Ivar Thoresen.

Vi legger til:
NFT er Europas største trenerforening som er åpen for alle trenere fra Grasrota til UEFA Pro-lisens som den høyeste.
Den er selvsagt åpen for alle Nordiske land, NFT har noen Engelske trenere som medlemmer.

Det er tid for å fornye medlemskapet, utfordrer alle til «å verve» minst et nytt medlem til NFT

Trykk link og får mer informasjon om:
Norsk Fotballtrenerforenings strategiplan for 2023-2025, vedtatt på årsmøtet 18. april i 2023, står det blant annet:

Link til  NFT fotballtreneren.no