NFF

Alle skal få delta, idretten er for alle?

Alle skal få delta, idretten er for alle?

Symbolsk bilde i trange økonomisk tider: Må noen stå å se på, mens andre kjemper om ballen i 2024. Foto: Ivar Thoresen/Fotballtreneren

Reidar Schjei
UEFA A-lisens
Diplomtrener NIF/Olympiatoppen

Samfunnsansvar

Denne gangen er søkelyset på fotballen, men gjelder like mye andre idretter hvor mye av frafallet skyldes trange økonomiske tider.
Mange foreldre, enslige, med flere barn har store utfordringer med å klare å betale for alle kostnader dette medfører for det kommende året.
Frafallet kan bli stort.

Hva sier Norges Fotballforbund?

NFF uttrykte i fjorårets rapport (2022) bekymring for hvordan de økonomiske forskjellene vil påvirke idretten.

Norsk fotball tar samfunnsoppdraget på alvor. Vi er i likhet med
politikerne bekymret over større økonomiske barrierer for deltakelse i idretten, til tross for at fotball fortsatt er blant de rimeligste idrettene. Det koster å legge til rette for god aktivitet for i underkant av 400.000 kroner
Aktive fotballspillere, hvor barn og unge utgjør den største andelen.
Det er dessuten rimelig å tro at prisene og forskjellene i samfunnet vil øke i årene som kommer, noe som vil by på økte utfordringer i idretten og fotballen.

Denne økonomiske utfordringer har vært toneangivende i mange år noe NFF har tatt innover seg på alvor og gitt utrykk for.
Dette gjelder spesielt barne- ungdoms fotballen, til dels i bredde fotballen.

Hvem taper på dette?

Både idretten og storsamfunnet taper på at barn og unge faller fra på grunn økonomi.
Men de som taper aller mest er de barna og ungdommene som
ikke lenger har råd til å være med på idrettsleken.
De mister en vanvittig verdifull arena for mestring og læring.
De mister viktige sosiale fellesskap og gode trenings-vaner som kan sørge for at de er fysisk aktive livet ut.
Det er allerede store sosiale forskjeller når vi ser på hvem som deltar i ungdomsidretten og hvem som faller fra. Og de ungdommene som faller fra kommer dårligere ut enn de som fortsetter når det gjelder livskvalitet og risiko atferd.
Kilde: TV2.no

Hvordan blir dette inn i det nye året 2024?

Nå står vi foran et nytt år, i en tid der prisene stiger og mange sliter, kan fakturaene fra det lokale idrettslaget, klubben fort havne nederst i bunken av ubetalte regninger.
Det betyr nye kontingenter eksempel (kr250) FFO (kr 8000) trenings avgifter (fra kr 3500 -) utstyr, klær, sko og lisenser (3000) som skal betales. Har en flere enn et barn ser man at dette blir store summer.

Fotballen er ikke for alle?

Dette kommer frem i avisa Nidaros hvor trang økonomi har ført til at Silje Volden (40 år) har vurdert å ta sønnen ut av fotballen.
-Det er for den økonomiske eliten, for de som tjener godt og kan betale hva det koster å la barna delta på cuper og andre fotball aktiviteter, sier trebarns mamma Silje Volden til Nidaros.
Hennes bruttoinntekt i 2022 var under 400.000 kroner.
Norske aviser sine debattsider er full av slike utfordringer som
Silje Volden viser til.
Nidaros.no (+ artikkel)

Avisa Nidaros og NT24

Har i høst gjennomført en omfattende undersøkelse, hvor 500 fotball foreldre har svart på en rekke spørsmål knyttet til barnas fotball-hobby. Spørsmålene handler blant annet om økonomi, frivillighet, mobbing og utstyrs press.

Blant de spurte har en av ti svart at utgiftene i forbindelse med fotball nå er så høye at de har vurdert å ta barnet sitt ut av fotballen av økonomiske årsaker.
Blant de 500 som har besvart våre spørsmål, oppgir:

37,3 prosent en brutto årsinntekt i husstand på over 1.500.000
71 prosent har en brutto årsinntekt husstand på over en million.
13,9 har en årsinntekt husstand på mellom 750.000 og en 1.million.
11,5 har en årsinntekt på under 750.000 kroner i året.
Nidaros.no (X artikkel)

NAV fattigdom og levekår i Norge.

Sin undersøkelse går det frem at barn som har en forsørger, har mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å komme under lavinntektsgrensen sammenlignet med barn med to forsørgere. Utviklingen viser at inntektsforskjellen mellom familier med en og to forsørgere øker.
Men det er kanskje hjelp å få?

NAV dekker fritidsaktiviteter

NAV har over mange år hatt en praksis hvor mottakere av sosialhjelp kan få dekket utgifter til en fritidsaktivitet per barn for alle barn i skolealder og eventuelt utstyr som barnet trenger. Det kan søkes om å få dekket utgifter og utstyr til fritidsaktiviteter, via sosialhjelps budsjettet.
NAV.no

Idrettsrådet i Trondheim sliter

-For neste året sett under ett klarer vi neppe å imøtekomme mer enn 45 prosent av etterspørselen av tilskuddsmidler til de med lav betalingsevne. Når siste fordelings runde er gjort nå i november, vil Idrettsrådet ha utbetalt 2,5 millioner kroner. Det totale søknadsbeløpet er ca. 4 millioner kroner, sier Anne-Lise Bratsberg til Dette skulle, i verste fall bety halvparten av de foreldre som «sliter» med økonomien ikke kan sende sine barn på fotballbanen neste år.
Oppdatert art : Trønder debatt  Nidaros.no(+ artikkel)

Hvem taper på dette?

Både idretten og storsamfunnet taper på at barn og unge faller fra på grunn økonomi.
Men de som taper aller mest er de barna og ungdommene som
ikke lenger har råd til å være med på idrettsleken. De mister en
vanvittig verdifull arena for mestring og læring.
De mister viktige sosiale fellesskap og gode trenings-vaner som kan sørge for at de er fysisk aktive livet ut.
Det er allerede store sosiale forskjeller når vi ser på hvem som deltar i ungdomsidretten og hvem som faller fra.
Og de ungdommene som faller fra kommer dårligere ut enn de som fortsetter når det gjelder livskvalitet og risikoatferd.
Kilde TV2