NFF

Forebygging og håndtering av vold trusler, seksuell trakassering i fotballen og annen idrett.

Forebygging og håndtering av vold trusler, seksuell trakassering i fotballen og annen idrett.

MORALFILOSOFI: alle trenere bør lage sitt eget “tankekart” for å forme sitt verdigrunnlag : Reidar Schjei

-Fotball skal være et trygt og godt sted å være. Et utgangspunkt for arbeidet med forebygging og håndtering av vold, trusler,  diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep.  
referanse Norges Fotballforbund.

-Fotballen har en rolle i samfunnsproblemet vold og trusler. Ved siden av skolen er idretten den viktigste fellesarenaen for oppvekst i Norge. Mer enn 370 000 aktive medlemmer og til sammen rundt 2 millioner mennesker har fotball som en viktig del av hverdagen. I fotballen utvikler vi ikke bare fotballspillere, vi utdanner barna våre i en lagidrett og i et samfunnsfellesskap.

Her kan vi alle ta et tak

Her må vi, blant de 2 millioner, som liker fotball, enhver idrett, ivrig supporter, klubb, trener, foreldre en plikt til å være med å bekjempe dette.
LINK:NFF har en egen varslingside som vi kan benytte og rapportere inn.

Burde vi alle ha vår egen etiske, moralske veiviser?

Dette spørsmålet er forsøkt besvart i en artikkel på fotballtreneren.no (2022) som fortsatt er aktuell, volden og rasisme i fotballen har ikke avtatt så mye som vi ønsker i 2023?

Trykk denne linken til fotballtreneren.no
Moralfilosofi, en etisk moralsk veiviser i fotballen