NFF

Veiledning i læringsarenaen gjelder i all idrett

Veiledning i læringsarenaen gjelder i all idrett

Av Reidar Schjei
Diplomtrener NIF/Olympiatoppen
UEFA A-lisens fotball

Innledning

Som trenere, uansett idrett er det en rekke viktige roller man bør vite noe om,  ikke minst kunne utøve i læringsarenaen, det gjelder i trenerrollen eller innen yrkessammenheng.

Det er som leder, rollemodell, motivator, fagperson, læremester, pedagog, prestasjonsutvikler, veiviser, formidler, verdi- og miljøskaper.

Som dere ser så er det mye man skal tilfredsstille  i trenerrollen.
Min erfaring rundt dette er  etter 36 år som leder/veileder med erfaring i Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt.
Som trener i 50 år,  kursansvarlig veileder ved NFF sine trenerkurs gjennom 41 år, det første Trener 1/Grasrottrenerkurs i 1978 til det siste UEFA B-lisenskurset i 2019.

Trenerstige med pensum

Olympiatoppen, Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund med alle særforbund har alle en trenerstige. Fra grasrottreneren til Topptreneren.

Innhold og prioritering er ulike, men veilederrollen har høy prioritet av Olympiatoppen og Norges Fotballforbund.
Men å få alle disse rollene inn som pensum i all trenerutdanning fra Grasrottrener-  til UEFA Pro kurs  er en stor utfordring pga tid til disposisjon for de enkelte kurser. Realistisk, Urealistisk??
Som bemerket har jeg over 41 års erfaring med dette.

Veilederrollen

NFF og Fotballkretsene har til nå prioritert veilederrollen som «Trenerens- Trener», et prioritert Trenerveilederkurs som kretsene har ansvaret for med innlagt kursavgift.
Det neste trinnet er Topptrenerveileder i regi av NFF Norsk toppfotball som også har en betydelig kursavgift.

Høyeste prioritet av NFF

Dette sier NFF Geir Midtsian om denne rollen:
-Trenerveileder-rollen har i de siste årene vært, og vil i årene framover være en av de viktigste rollene i din klubb og norsk fotball.
Trenerveilederen skal styrke kvaliteten på barne- og ungdomsfotballen i klubben. Rollen skal bidra til å skape trygge og gode utviklingsmiljøer for klubbens spillere og trenere i barne- og ungdomsfotballen. Trenerveileder er i våre øyne det beste verktøyet for aktivitets-, spiller- og trenerutvikling.

«Veiledning i fotballens læringsarena»

Jeg har tidligere lagt ut en artikkel på fotballtreneren.no i 2019
med erfaring etter 7 års (2012-2019) prøving i å ta inn veilederrollen inn i NFF sine UEFA B-kursene.
Hver små-gruppe fikk en dag i løpet av uka, stå i veilederrollen i samarbeid med sine gruppeveiledere med UEFA A-lisens.

Dette ble meget godt mottatt av alle kursdeltakere (se art 2019)
og som resulterte at  192 trenere kunne vende hjem til sine klubber med litt kjennskap til å kunne iverksette veilederrollen i egen klubb.
I dag utdanner NFF  215 trenere derav 5o kvinnelige.
NB! UEFA B-kursene er endret siden art i 2019.

Grasrottreneren

Jeg mener at Grasrottrenere også bør ha litt kjennskap (begrenset) til å kunne utøve «veiledning» av sine spillere på utviklingsveien.
Dette har jeg begrenset til følgende teama:
Hva er hjelpekunst? Formidlingens kunst? Spørrende tilnærming?
Åpne, Lukkede spørsmål? Utfordringer og mestring? Skaffe seg mentor?
Her kan du lese hele artikkelen fotballtreneren.no
https://fotballtreneren.no/2019/10/24/veiledning-i-fotballens-laeringsarena/
«Veiledning i fotballens læringsarena»

Lykke til på trenerutviklingsveien

Reidar