NFF

Internasjonal og nasjonal fotball har blitt en høyintensitetsidrett

Internasjonal og nasjonal fotball har blitt en høyintensitetsidrett

Illustrasjon: Reidar Schjei

Av Reidar Schjei

En kan vel trygt slå fast at i løpet av de siste 7 åra har intensiteten i norsk fotball økt enormt. Spørsmålet er hva krever dette og hva må vi bli enda bedre på, både som trenere og som spillere?
Hva må vi ta tak i spesielt på grasrotnivået?

Minner om spesifisitetsprinsippet:
«Det vi skal bli gode på må vi trene øve mye på»

Da er det selvsagt mye man kan ta tak i.
Man får mindre tid til å ta gode handlingsvalg, eks de siste 10 sekunder før/etter mottak av pasninger, hvem skal man slå den videre til?  Hvor skal man bevege seg etter å ha slått pasningen?
Her kreves det «høyintensitet» i hodet.
Ref: illustrasjons bilde

«Vi må sjå oss rundt»

Generelt kan man vel si at «vi må sjå oss rundt», det gjelder også for oss som trenere, men hva skal vi se etter?
Hva betyr antesipasjon persepsjon, visualisering?
Vi må hele tiden være på jakt etter nye impulser, ideer og bevisstgjøre dem, utveksle og diskutere dem med trenerkolleger, samtidig øker vi vår kompetanse på utviklingsveien.

Prioritering betyr også å avgrense

Norsk fotball er på god vei fremover. Likevel kan man trygt si at det alltid finnes rom for forbedringer på alle nivåer. Hva kunne A-landslaget kvinner vært bedre på i VM, tilsvarende herre? Hva kan norsk toppfotball bli bedre på, hva kan grasrota bli bedre som skal bli fremtidens spillere?

Det handler som regel om «de små tinga» for at vi skal bedre våre prestasjoner.
Det er de små detaljene fra grasrota til toppfotballen.
Man trenger ikke finne opp «hjulet» helt fra nytt, men bygg videre på observasjoner og erfaringer, internasjonalt og nasjonalt.

«Må kunne orientere seg»
Dette er en tidligere artikkel på fotballtreneren.no for 4 år siden
fotballtreneren som sikkert er like viktig nå og som vi kan ta videre.
Selv om det her vises til noen spillere som ikke er aktive i dag så viser de sine ekstreme ferdigheter hvor viktig det er å visualisere
«sjå sæ rundt» gjennom hele kampen.
Lykke til med refleksjon, diskusjon og valg i trenerteamet
https://fotballtreneren.no/2019/08/31/ma-kunne-orientere-seg