NFF

Mennesket i trenerrollen

av Reidar Schjei

Hovedbilde: ORDSKY: Skap ditt eget verdigrunnlag ut fra de egenskaper du selv er mest opptatt av i møte med mennesker: Ordsky av : Reidar Schjei

Hvilke menneskelige egenskaper kreves i trenerrollen?

Selve mennesket i trenerrollen, er hvordan man skal opptre overfor barn, og ungdom og voksne, eller alle andre man omgås til daglig være like viktig i denne sammenhengen. Allerede i barnefotballen ser en eksempler på trenere som ikke i særlig stor grad fyller denne rollen på en god måte, det finnes nok mange eksempler på dette rundt i klubbene.

Denne egenskapen kommer tydelig frem allerede under grasrottrenerkurset. Har man «unoter» i å behandle spillere allerede på dette nivået, vil man selvsagt dra det med seg videre på trenerutviklingsveien. Jeg tror denne egenskapen bør bevisstgjøres som et utviklingsområde på lik linje som de øvrige, og at den kommer inn i trenerutdanningen så tidlig som mulig.
Hva legger man i denne rollen?
Hvilke verdigrunnlag bør en ha?
Hva er «en moralsk og etisk veiviser»

Svarene får en her ved å klikke seg inn på fotballtreneren.no
artikkelen er 4 år gammel.
https://fotballtreneren.no/2019/10/22/menneskelige-egenskaper-i-trenerrollen/