NFF

Påvirkning i treningsmiljøet for barn og ungdom

Påvirkning i treningsmiljøet for barn og ungdom

Illustrasjonsbilde: NIF

MER ENN BARE FOTBALL: Mange barn og unge driver med flere idretter enn bare fotball

Norges Fotballforbund har selvsagt sine egne retningslinjer for nettopp dette, det samme har andre særforbund og Idrettsforbundet. Olympiatoppen som øverste kompetanseorgan i norsk idrett favner alle idretter og har sin egen utviklingsfilosofi rettet mot trenere i barn – og ungdomsidretten.
Derfor kan det være greit å ta med noen avsnitt fra Olympiatoppen sin nettside rundt dette emnet:

Foreldre sin påvirkning i treningsmiljøet

Olympiatoppen ser at foreldre/foresatte kan best bidra til positiv utvikling av unge utøvere gjennom å vise interesse og framfor alt spille på lag med utøvernes trenere. 

Olympiatoppen har tatt frem følgende kjennetegn på hva treneren til morgendagens utøvere bør praktisere i idrettshverdagen.

Klikk linken til fotballtreneren.no for å lese mer rundt denne artikkelen.

https://fotballtreneren.no/2020/06/05/pavirkning-i-treningsmiljoet-for-barn-og-ungdom/