NFF

Foreldre er en enorm ressurs i barnefotballen

Foreldre er en enorm ressurs i barnefotballen

Foto: Reidar Schjei

Alle foreldre er en fantastisk ressurs, særlig innen Grasrotfotballen. Denne resursen bør  utnyttes på best mulig måte i samspill med klubben og ikke minst lagets trenere og lagledere.

For at foreldre skal kunne «spille på lag» i barnefotballen er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter avgjørende. Alt dette finner man i klubbhåndboka og klubbens sport plan på klubbens nettside.

Foreldrekontakt

Alle lag bør  ha en foreldregruppe som klubben kommuniserer med gjennom sine innformasjonskanaler, det er møter, nettside, ulike sosiale medier.
Hver foreldregruppe bør ha en talsperson som har ansvar for slik informasjon og kommunikasjon innad i gruppa. Vedkommende bør ha god kunnskap om prinsipper for utvikling av barnefotballen,   samt involverer foreldre i arbeidet rundt laget. Dette vil kanskje bidra til at foreldre/foresatte som ensidig blir opptatt av egne barns resultater , forstår at dette kan vær med å begrense barns utviklingsmuligheter. Her er det viktig å få frem kunnskap i hva som legges i begreper som differensiering, hospitering osv.

Denne artikkelen ble lagt ut i 2020 under corona epedemien og du kan lese artikkelen videre ved å klikke deg inn på Norsk Fotballtrenerforening sin nettside.
 https://fotballtreneren.no/2020/03/31/foreldre-er-en-ressurs-i-barnefotballen/