NFF

Dag Oppjordsmoen ny leder av Trenerforeningen

Dag Oppjordsmoen ny leder av Trenerforeningen

Nytt styre og stell i Norsk Fotball Trenerforening

NFT årsmøtet ble avholdt digitalt tirsdag 18. april 2023 kl. 19.00-21.00 via Teams.
Dette årsmøtet ble spesielt da styreleder Elin Nicolaisen gjennom de siste 7 årene, valgte å avslutte sin jobb for Trenerforeningen. Elin var NFT sin første kvinnelige styreleder enn jobb hun har ledet på en utmerket måte siden 2015.
Som nye styreleder ble Dag Oppjordsmoen valgt inn, en mann med meget lang erfaring etter til sammen 26 år i styret av NFT. Resten av det som skjedde under årsmøte, med årsrapport og valg av nytt styre kan lese i lenkene under.
Bilde:  Dag Oppjordsmoen foto Ivar Thoresen

Årsrapport 2022

https://fotballtreneren.no/wp-content/uploads/2023/04/NFTArsrapport2023Endelig-2.pdf

Det nye styret i NFT:
Dag Opjordsmoen ny leder i NFT

https://fotballtreneren.no/2023/04/18/dag-opjordsmoen-ny-leder-i-nft/