NFF

«Sammen skal vi spille hverandre gode med vennlighilsen pasninger på trenerutviklingsveien”

av Reidar Schjei

Hovedbilde: 11 UEFA B-kurs (av 22) samt et udrag av nettverkforbindelser, rollemodeller, vei visere på trenerutviklingsveien.

Etablering av nettside for refleksjon, inspirasjon, ytringer og faglig deling med likesinnede på trenerutviklingsveien. Denne er åpen for alle trenere/ledere fra barne- ungdom til toppfotballen kvinner og herrer.

Det blir også opprettet en FB-side som er offisiell hvor man kan gi saklige ytringer innen de rammer som gjelder for personvern, våre felles verdier og respekt for våre trenerkolleger.
Hvert eneste år legger trenere svært mye arbeid i eks bacheloroppgaver, master osv. som blir bedømt og deretter lagt i et arkiv eller ned i en skuff.
Kanskje er det en god ide at de som ønsker og gir tillatelse kan få dele slike faglige innspill  på nettsida?

Eksempel da jeg gjennomførte NIF/Olympiatoppen sitt Diplomtrener/topptrenerkurs ønsket Olympiatoppen i ettertid  at oppgaven skulle presenteres og deles på en samling for ca. 75 landslagstrenere fra ulike forbund på NIH.

Olympiatoppen anbefalte alle trenere å lese den , men den ble ikke lagt ut offentlig og dermed er den havnet i en skuff, det kom noen få henvendelser.
Tittel var : «Toppidrettsutøveren som et helhetlig menneske» den kan med et lite grep endres til «Topptreneren som et helhetlig menneske» som jeg allerede har formidlet ut på NFT og fotballtreneren.no som eksempel.

Dagens unge trenere på utviklingsveien skal ha fokus fremover, samtidig bringe med sine- og andre sine erfaringer videre. Dette gjør man best gjennom erfaring basert læring (se art nettside ) delta på NFT Cupfinaleseminarer- og studieturer ut i Europa, eller besøke nasjonale kvalitets klubber, akademi klassifiserte toppklubber.
Vekommen med på laget.